VA_logo_Stapel

Expertise

Vorsselman advocatuur is een landelijk opererend advocatenkantoor dat staat voor kwaliteit. Het kantoor is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht, verzekeringsrecht, het (medisch) tuchtrecht en het gezondheidsrecht. Binnen deze rechtsgebieden houdt Vorsselman advocatuur zich vooral bezig met:

Personenschade (letsel- en overlijdensschade)

Een ongeval of een medische fout is een ingrijpende gebeurtenis die zowel emotioneel als financieel impact heeft. Bij Vorsselman advocatuur begrijpen we hoe gevoelig en complex zulke zaken kunnen zijn. Vorsselman advocatuur verleent bijstand in de buitengerechtelijke fase waarin wordt gediscussieerd over (de mate van) aansprakelijkheid en de omvang van de schade, maar heeft ook ruime ervaring in het voeren van verschillende gerechtelijke procedures. Ook worden in overleg met u alternatieve mogelijkheden verkend in om een geschil te beslechten, zoals mediation of bindend advies.

LSA-advocaat Armin Vorsselman heeft meer dan 20 jaar ervaring in de personenschadeadvocatuur. Hij werkt zowel in opdracht van particulieren, als professionals in de personenschadebranche, zoals schaderegelingskantoren en advocaten. In personenschadezaken werkt Armin samen met ervaren deskundigen, waaronder medisch adviseurs en rekenkundigen.

Bedrijfsschade

Wordt uw organisatie getroffen door materiële schade, verstoringen in de bedrijfsvoering, of gederfde inkomsten? Of wordt er juist een claim tegen u ingediend? Dan kan de impact op de continuïteit en financiële gezondheid van uw organisatie groot zijn. Vorsselman advocatuur begrijpt welke uitdagingen bedrijfsschade met zich meebrengt. We bieden deskundige begeleiding bij het vaststellen van de schadeomvang, het claimen van vergoedingen of juist het voeren van een verweer. Daarbij maakt het niet uit of uw organisatie het publieke belang dient of beursgenoteerd is.

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht houdt zich bezig met de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van verzekerden én verzekeraars. Het navigeren door de complexiteiten van polisvoorwaarden, dekkingsgeschillen en schadeclaims kan uitdagend zijn. Vorsselman advocatuur heeft de expertise om u te begeleiden in alle aspecten van het verzekeringsrecht. Of u nu helderheid zoekt over een polis, een geschil heeft over een uitkering, of begeleiding nodig heeft bij een schadeclaim. Wij zorgen ervoor dat uw rechten beschermd worden en u dat krijgt waar u recht op heeft. Het kantoor beschikt over bijzondere expertise op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen, ongevallen- en schadeverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Gezondheidsrecht

Vorsselman advocatuur adviseert en procedeert onder meer over rechten en plichten van patiënten en hulpverleners in de gezondheidszorg en de kwaliteit van zorg. Daarbij beperkt Vorsselman advocatuur zich tot het civiele recht.

Tuchtrecht

Vorsselman advocatuur heeft een ruime ervaring met het voeren van tuchtprocedures, onder andere bij medische tuchtcolleges, het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), tuchtcolleges van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en die van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wij begrijpen dat een tuchtprocedure voor alle betrokkenen ingrijpend is en wij begeleiden en ontzorgen u bij dit traject.

Vanaf 1 april heeft Vorsselman Advocatuur een nieuw adres:Postadres: Postbus 1795, 9701 BT Groningen Bezoekadres: Voor 't Voormalig Klein Poortje 1, 9711 RR Groningen