VA_logo_Stapel

Mediation

Vaak worden conflicten in onderling overleg opgelost. Wanneer dat niet lukt kan gekozen worden voor het starten van een gerechtelijke procedure. In veel gevallen is mediation een goed of zelfs beter alternatief.

Onder leiding van een onafhankelijke mediator, waarbij vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voorop staan, wordt het conflict door de partijen zelf in veel gevallen tijdens de mediation alsnog opgelost. Een mediationbijeenkomst kan vaak snel worden gepland en een mediationtraject is doorgaans (veel) goedkoper dan een gerechtelijke procedure. 

Armin Vorsselman heeft als mediator ervaring in zakelijke mediations en in letselschadezaken.

In vastgelopen letselschadezaken biedt Armin Vorsselman de mogelijkheid tot het inzetten van een kort(er)durende interventiemediation. Een interventiemediation kan worden ingezet in letselschadezaken die dreigen vast te lopen of die vanwege een of meerdere discussiepunten inmiddels zijn vastgelopen. De interventiemediation is gericht op het vlottrekken van de buitengerechtelijke onderhandeling tussen de aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar) en het slachtoffer. De interventiemediation onderscheidt zich van een (reguliere) mediation in letselschadezaken waarbij in veel gevallen zicht is op een mogelijke eindafwikkeling.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met Armin op. Hij is graag bereid zijn werkwijze en de mogelijkheden om hem als mediator in te schakelen met u te bespreken.

Vanaf 1 april heeft Vorsselman Advocatuur een nieuw adres:Postadres: Postbus 1795, 9701 BT Groningen Bezoekadres: Voor 't Voormalig Klein Poortje 1, 9711 RR Groningen